Home > Activity > Detail  
雙北牙醫師認同卡
類別: 日期範圍:
 
台灣之光—南投酒廠OMAR單一麥芽威士忌 1060625
.相關連結 :
.附加檔案: 1060625 品酒課程.pdf  
 
台灣之光—南投酒廠OMAR單一麥芽威士忌   106.06.25
 
課程內容:
1. 南投酒廠介紹
2. 蘇格蘭威士忌介紹
3. 台灣威士忌PK蘇格蘭威士忌
4. 品酒的準備工作及飲酒方式的介紹
5. OMAR單一麥芽威士忌介紹
6. 品酒
                                                           
內容-請詳加檔案
 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網