Home > Activity > Detail  

類別: 日期範圍:
 
發現隱形新世界 106.11.26
.相關連結 :
.附加檔案: 1126-發現隱形新世界(21X28)-校3.pdf  
 
發現隱形新世界
 - 106.11.26 -

※如何從有形進入無形
※迎接隱形矯正的時代

詳細課程 - 請詳附加檔案
 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網