Home > Jobs > Detail  
公告欄-會員福利專區
類別: 日期範圍:
 
 
信用卡繳款委託書-上海,玉山銀行
.類別 :其他
.建立日期 :107/12/11
  .使用權限 :一般性
.資料來源:秘書處
.點閱數 : 426
.下載附件 :
      1 . 信用卡繳款委託書.pdf  
      2 . 玉山世界卡繳款同意書 (1).tif  
 

請自行下載後傳真至02-89613715

 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網