Home > Notice > Detail  

類別: 日期範圍:
 
1070624-2018雙北大會牙助課程講義
.類別 : 本會最新公告
.建立日期 : 107/06/22
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 秘書處
.參考資料 :
.附加檔案:
 
請複製下列連結貼到網址列,自行下載檔案內容觀看。
https://drive.google.com/open?id=1nYjd0MNC8SqiDIyzYNd5IKqzpXLdxUfk
 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網