Home > Notice > Detail  
公告欄-會員福利專區
類別: 日期範圍:
 
新北牙醫師公會 捐贈警閃肩燈、防摔衣
.類別 : 本會最新公告
.建立日期 : 108/01/28
  .使用權限: 一般性
.資料來源: 公共關係委員會
.參考資料 :
.附加檔案: 61778.jpg   61760.jpg   台灣新生報.png   自由時報.png  
 
 
 
 
版權所有  © 2003 社團法人新北市牙醫師公會 All Rights Reserved.
會址:新北市板橋區三民路二段37號11樓  
電話:(02) 8961-3706 (02) 8961-3708  
傳真:(02) 8961-3715   E-Mail:thda@ms35.hinet.net
湯尼大夫牙醫網